Művészetekkel a magabiztosságért és önérvényesítésért!

 

Terápiás program krízis helyzetben lévő, bántalmazott nőknek.

 

 

Novemberben indult el a Művészetekkel a magabiztosságért és önérvényesítésért elnevezésű képzés, bántalmazott, hátrányos helyzetű nőknek. A tanfolyam ötletgazdája és megvalósítója Jaksity Kata műsorvezető.  A három hónapos képzés során a résztvevők önismerete, ember ismerete és a világban történő önmegítélésének képessége növekedett. A tantárgyak között szerepelt például dráma-pedagógia, tánc, beszédtechnika, smink, styling órák, valamint kézművesség, kézimunka óra.

 

Program

 

A projektben megvalósítani kívánt tevékenységek célja a lelki vagy testi bántalmazás áldozatai, a jövőképét, életük irányítását vesztett személyek, gyerekek, családok önértékelésének javítása, a megfelelő életvezetési készségek, kompetenciák kialakítása, amelyek segítségével képessé válnak arra, hogy tartósan megküzdjenek egy-egy nehézséggel, problémával. Ennek segítségével később képesek lesznek elkerülni a „visszaesést”. A projekt közvetlen és intenzív beavatkozása tartós változást idéz elő, azzal, hogy az érintettek felismerik a hiányosságaikat és mozgósítani tudják saját, eddig ismeretlen erőforrásaikat.

A projekt alappillére a művészetterápia, amely a művészeteket használja a személyiség fejlődése, a magabiztosság, az önérvényesítés erősítése érdekében. Meg kívánja mutatni, hogy alkotni nemcsak öröm, de kitűnő lehetőség az önkifejezésre, az önbizalom építésre, a sikerélmény megtapasztalására. A drámapedagógia foglalkozások "játékos", könnyed formában oldják fel a gátlásokat, és ezáltal lehetővé teszik a nyílt, természetes önkifejezést. Ennek köszönhetően javul a résztvevők önismerete, önértékelése, a saját és a csoport tagjainak kreativitásán keresztül önérvényesítési stratégiákat fedezhetnek fel. A gyakorlatok egy részében az érzékszervek segítségével, újra megismerik a környezetüket, és az ahhoz való viszonyulásaikat. Újra felfedezik a látásukat, hallásukat, tapintásukat, közösen átélik ezeknek a tapasztalásoknak a mélyebb, belső élményét. 
A gyakorlatok másik részében a résztvevők azokkal a mindennapi reakciókkal dolgoznak, amelyekkel egy-egy helyzetre, eseményre, kihívásra válaszolnak. Egyes gyakorlatok a bizalom képességét fejlesztik, mások az önelfogadást erősítik.

Naptár